Chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn bật JavaScript trên các trình duyệt lên

JavaScript đang hoạt động tốt - Bạn sẽ có những trải nghiệm JavaScript tuyệt vời nhất từ javascriptON.com. Hãy thưởng thức nào!!tooly.win - Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools
chatGPTaz - Voice chat comning soon. You could talk to ChatGPT and hear the most intelligent AI speaks very soon

Cool Domains for Sale: - ApexBTC.com, ZWVQ.com, choose.exchange, eChainBank.com, CoinHolo.com, XMQV.com, ChainTutor.com,

Thẻ NoScript dành cho các nhà phát triển web


javascriptON.com xác định trình duyệt của khách truy cập một cách tự động và rât chính xác, sau đó đưa ra các hướng dẫn phù hợp nhất để kích hoạt JavaScript một cách nhanh chóng. Nếu bạn là nhà phát triển, thiết kế web, chúng tôi cũng sẵn lòng giúp khác truy cập website bạn sửa lỗi JavaScript bị tắt thông qua vài bước đơn giản; sau đó họ có thể tự dễ dàng giải quyết, mà bạn không cần phải giải thích dài dòng cho mỗi trình duyệt, mỗi hệ điều hành.

Chúng tôi đang cung cấp 5 kiểu thẻ noscript để đặt lên trang web của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập vài tùy chỉnh phụ cho riêng mình.

Đơn giản nhất
<noscript> JavaScript của bạn đang TẮT. Website này cần phải có JavaScript được kích hoạt để có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Hãy làm theo các bước này <a href="http://javascripton.com/" target="_blank">để kích hoạt lại JavaScript trên trình duyệt của bạn</a></noscript>

Khung đỏ đầu trang
<noscript style="position: absolute; top: 0; background-color: #FF8080; width: 98%; padding: 3%;"> JavaScript của bạn đang TẮT. Website này cần phải có JavaScript được kích hoạt để có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Hãy làm theo các bước này <a href="http://javascripton.com/" target="_blank">để kích hoạt lại JavaScript trên trình duyệt của bạn</a></noscript>

Khung trượt luôn ở đầu trang
<noscript style="position: fixed; z-index: 999999; top: 0; background-color: #69903c; width: 98%; padding: 3%;"> JavaScript của bạn đang TẮT. Website này cần phải có JavaScript được kích hoạt để có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Hãy làm theo các bước này <a href="http://javascripton.com/" target="_blank">để kích hoạt lại JavaScript trên trình duyệt của bạn</a></noscript>

Khung trượt trung tâm
<noscript style="z-index:999999; position:fixed; top:0; bottom:0; left:0; right:0; margin:auto; background-color:#da620b; width:50%; height:50px; color:#fff; padding:3%;"> JavaScript của bạn đang TẮT. Website này cần phải có JavaScript được kích hoạt để có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Hãy làm theo các bước này <a href="http://javascripton.com/" target="_blank">để kích hoạt lại JavaScript trên trình duyệt của bạn</a></noscript>

Khung trượt luôn ở cuối trang
<noscript style="position: fixed; z-index: 999999; bottom: 0; background-color: #38b2fe; width: 98%; padding: 3%;"> JavaScript của bạn đang TẮT. Website này cần phải có JavaScript được kích hoạt để có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Hãy làm theo các bước này <a href="http://javascripton.com/" target="_blank">để kích hoạt lại JavaScript trên trình duyệt của bạn</a></noscript>

Cài đặt nhanh

Đặt thẻ NoScript ngay phí sau thẻ body để các cài đặt CSS khác không thể ảnh hưởng đến, hoặc đặt bất cứ nơi nào mà bạn muốn thông báo cho khách truy cập biết.

Traffic Country Flags for javasriptON.com